Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.53

Verš

tān dṛṣṭvā bālakān devī
putra-sneha-snuta-stanī
pariṣvajyāṅkam āropya
mūrdhny ajighrad abhīkṣṇaśaḥ

Synonyma

tān — je; dṛṣṭvā — když vidĕla; bālakān — chlapce; devī — bohynĕ (Devakī); putra — ke svým synům; sneha — z lásky; snuta — tekoucí; stanī — jejíž ňadra; pariṣvajya — poté, co je objala; aṅkam — na klín; āropya — poté, co je posadila; mūrdhni — k jejich hlavám; ajighrat — čichala; abhīkṣṇaśaḥ — opakovanĕ.

Překlad

Když bohynĕ Devakī spatřila své ztracené dĕti, pocítila k nim takovou lásku, že jí z ňader vytékalo mléko. Objala je, a poté, co si je posadila na klín, znovu a znovu čichala k jejich hlavám.