Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.47

Verš

śrī-bhagavān uvāca
āsan marīceḥ ṣaṭ putrā
ūrṇāyāṁ prathame ’ntare
devāḥ kaṁ jahasur vīkṣya
sutaṁ yabhitum udyatam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; āsan — bylo; marīceḥ — Marīciho; ṣaṭ — šest; putrāḥ — synů; ūrṇāyām — zrozených z lůna Ūrṇy (jeho ženy); prathame — bĕhem první; antare — vlády Manua; devāḥ — polobozi; kam — Pánu Brahmovi; jahasuḥ — smáli se; vīkṣya — když vidĕli; sutām — se svou dcerou (Sarasvatī); yabhitum — souložit; udyatam — připraveného.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Bĕhem vĕku prvního Manua mĕl mudrc Marīci šest synů se svou ženou Ūrṇou. Všichni byli vznešenými polobohy, ale jednou se smáli Pánu Brahmovi, když ho vidĕli, jak se chystá k sexu se svojí dcerou.