Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.40

Verš

darśanaṁ vāṁ hi bhūtānāṁ
duṣprāpaṁ cāpy adurlabham
rajas-tamaḥ-svabhāvānāṁ
yan naḥ prāptau yadṛcchayā

Synonyma

darśanam — možnost vidĕt; vām — Vás dva; hi — vskutku; bhūtānām — pro bĕžné živé bytosti; duṣprāpam — vzácnĕ získávaná; ca api — a přesto; adurlabham — není příliš obtížné ji získat; rajaḥ — pod vlivem vášnĕ; tamaḥ — a nevĕdomosti; svabhāvānām — pro ty, kteří mají povahy; yat — která; naḥ — námi; prāptau — získaná; yadṛcchayā — bezpříčinnĕ.

Překlad

Vidĕt Vás dva Pány je příležitost, kterou vĕtšina živých bytostí získá jen vzácnĕ. Ale i osoby jako jsme my, ovlivnĕné kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti, Vás mohou snadno spatřit, pokud se ze své vůle sami zjevíte.

Význam

Tím, že si Bali Mahārāja připisuje degradovaný démonský původ, popírá, že je příčinou návštĕvy Kṛṣṇy a Balarāmy jakákoliv duchovní kvalifikace. Bali si myslel: „Ani pokročilí členové řádu odříkání na cestách jñāny a yogy nejsou schopni potĕšit Pána, pokud se nezbaví své pýchy a závisti. O démonech, jako jsem já, nemluvĕ.“