Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.39

Verš

balir uvāca
namo ’nantāya bṛhate
namaḥ kṛṣṇāya vedhase
sāṅkhya-yoga-vitānāya
brahmaṇe paramātmane

Synonyma

baliḥ uvāca — Bali pravil; namaḥ — poklony; anantāya — Anantovi, nekonečnému Pánu; bṛhate — nejvĕtší bytosti; namaḥ — poklony; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; vedhase — stvořiteli; sāṅkhyasāṅkhyové analýzy; yoga — a mystické yogy; vitānāya — šiřiteli; brahmaṇe — Absolutní Pravdĕ; parama-ātmane — Nadduši.

Překlad

Král Bali pravil: Klaním se nekonečnému Pánu Anantovi, nejvĕtší ze všech bytostí. A klaním se Pánu Kṛṣṇovi, stvořiteli vesmíru, jenž se zjevuje jako neosobní Absolutno a jako Nadduše, aby šířil zásady sāṅkhyi a yogy.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī určuje, že svrchovaným Anantou, o kterém se zde mluví, je Pán Balarāma, z nĕhož expanduje božský had Ananta Śeṣa. Neosobní Brahman je zdrojem textů, jimiž se zabývají sāṅkhyoví filosofové, zatímco osobní zastoupení Pána známé jako Paramātmā šíří učební texty yogy.