Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.36

Verš

tayoḥ samānīya varāsanaṁ mudā
niviṣṭayos tatra mahātmanos tayoḥ
dadhāra pādāv avanijya taj jalaṁ
sa-vṛnda ā-brahma punad yad ambu ha

Synonyma

tayoḥ — pro Nĕ; samānīya — když přinesl; vara — vysoká; āsanam — sedadla; mudā — radostnĕ; niviṣṭayoḥ — kteří se posadili; tatra — tam; mahā-ātmanoḥ — nejvĕtších osobností; tayoḥ — Jich; dadhāra — vzal; pādau — nohy; avanijya — poté, co omyl; tat — tu; jalam — vodu; sa — společnĕ se; vṛndaḥ — svými následovníky; ā-brahma — až po Pána Brahmu; punat — očišťující; yat — která; ambu — voda; ha — vskutku.

Překlad

Bali Jim s radostí nabídl vysoká sedadla. Jakmile usedli, omyl nohy tĕchto dvou Nejvyšších Osobností. Potom vzal tu vodu, která očišťuje celý svĕt až po Pána Brahmu, a sebe i své následovníky s ní pokropil.