Skip to main content

Sloka 35

Text 35

Verš

Text

tasmin praviṣṭāv upalabhya daitya-rāḍ
viśvātma-daivaṁ sutarāṁ tathātmanaḥ
tad-darśanāhlāda-pariplutāśayaḥ
sadyaḥ samutthāya nanāma sānvayaḥ
tasmin praviṣṭāv upalabhya daitya-rāḍ
viśvātma-daivaṁ sutarāṁ tathātmanaḥ
tad-darśanāhlāda-pariplutāśayaḥ
sadyaḥ samutthāya nanāma sānvayaḥ

Synonyma

Synonyms

tasmin — tam; praviṣṭau — (Oni dva) že vstoupili; upalabhya — když si všiml; daitya-rāṭ — král Daityů (Bali); viśva — celého vesmíru; ātma — Duše; daivam — a nejvyšší Božstvo; sutarām — zvláštĕ; tathā — také; ātmanaḥ — jeho samotného; tat — Je; darśana — díky tomu, že vidĕl; āhlāda — radostí; paripluta — zaplavené; āśayaḥ — jeho srdce; sadyaḥ — okamžitĕ; samutthāya — poté, co vstal; nanāma — poklonil se; sa — společnĕ se; anvayaḥ — svým doprovodem.

tasmin — there; praviṣṭau — (the two of Them) entered; upalabhya — noticing; daitya-rāṭ — the King of the Daityas (Bali); viśva — of the entire universe; ātma — the Soul; daivam — and supreme Deity; sutarām — especially; tathā — also; ātmanaḥ — of himself; tat — Them; darśana — due to seeing; āhlāda — with the joy; paripluta — overwhelmed; āśayaḥ — his heart; sadyaḥ — immediately; samutthāya — standing up; nanāma — he bowed down; sa — together with; anvayaḥ — his entourage.

Překlad

Translation

Když král Daityů, Bali Mahārāja, zpozoroval příchod obou Pánů, srdce mu zaplavila radost, protože vĕdĕl, že jsou Nejvyšší Duší a uctívaným Božstvem celého vesmíru, a především jeho samotného. Okamžitĕ povstal a pak Jim i s celým svým doprovodem vzdal úctu poklonou.

When the King of the Daityas, Bali Mahārāja, noticed the arrival of the two Lords, his heart overflowed with joy, since he knew Them to be the Supreme Soul and worshipable Deity of the entire universe, and especially of himself. He immediately stood up and then bowed down to offer respects, along with his entire entourage.