Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.35

Verš

tasmin praviṣṭāv upalabhya daitya-rāḍ
viśvātma-daivaṁ sutarāṁ tathātmanaḥ
tad-darśanāhlāda-pariplutāśayaḥ
sadyaḥ samutthāya nanāma sānvayaḥ

Synonyma

tasmin — tam; praviṣṭau — (Oni dva) že vstoupili; upalabhya — když si všiml; daitya-rāṭ — král Daityů (Bali); viśva — celého vesmíru; ātma — Duše; daivam — a nejvyšší Božstvo; sutarām — zvláštĕ; tathā — také; ātmanaḥ — jeho samotného; tat — Je; darśana — díky tomu, že vidĕl; āhlāda — radostí; paripluta — zaplavené; āśayaḥ — jeho srdce; sadyaḥ — okamžitĕ; samutthāya — poté, co vstal; nanāma — poklonil se; sa — společnĕ se; anvayaḥ — svým doprovodem.

Překlad

Když král Daityů, Bali Mahārāja, zpozoroval příchod obou Pánů, srdce mu zaplavila radost, protože vĕdĕl, že jsou Nejvyšší Duší a uctívaným Božstvem celého vesmíru, a především jeho samotného. Okamžitĕ povstal a pak Jim i s celým svým doprovodem vzdal úctu poklonou.