Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.32-33

Verš

cirān mṛta-sutādāne
guruṇā kila coditau
āninyathuḥ pitṛ-sthānād
gurave guru-dakṣiṇām
tathā me kurutaṁ kāmaṁ
yuvāṁ yogeśvareśvarau
bhoja-rāja-hatān putrān
kāmaye draṣṭum āhṛtān

Synonyma

cirāt — po dlouhou dobu; mṛta — mrtvý; suta — syn; ādāne — aby se vrátil; guruṇā — Vaším duchovním učitelem; kila — bylo vyslechnuto; coditau — když Vám bylo nařízeno; āninyathuḥ — přivedli jste ho; pitṛ — předků; sthānāt — z místa; gurave — ke svému duchovnímu učiteli; guru-dakṣiṇām — jako výraz vdĕku za milost Vašeho gurua; tathā — stejnĕ tak; me — moji; kurutam — prosím splňte; kāmam — touhu; yuvām — Vy dva; yoga-īśvara — mistrů yogy; īśvarau — ó vládci; bhoja-rāja — králem Bhojů (Kaṁsou); hatān — zabité; putrān — mé syny; kāmaye — přeji si; draṣṭum — vidĕt; āhṛtān — přivedené zpĕt.

Překlad

Říká se, že když Vám Váš duchovní učitel nařídil, abyste pro nĕho získali zpĕt dávno zemřelého syna, přivedli jste ho zpátky ze sídla předků, čímž jste oplatili milost svého gurua. Prosím splňte tak i moji touhu, ó nejvyšší vládcové všech mistrů yogy. Prosím, přiveďte zpátky mé syny, které zabil král Bhojů, abych je znovu vidĕla.