Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.22

Verš

śrī-bhagavān uvāca
vaco vaḥ samavetārthaṁ
tātaitad upamanmahe
yan naḥ putrān samuddiśya
tattva-grāma udāhṛtaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Pán, Osobnost Božství, řekl; vacaḥ — slova; vaḥ — tvoje; samaveta — vhodný; artham — jejichž význam; tāta — ó otče; etat — tato; upamanmahe — považuji; yat — jelikož; naḥ — Nás; putrān — své syny; samuddiśya — odkazem na; tattva — kategorií skutečnosti; grāmaḥ — souhrn; udāhṛtaḥ — vyložený.

Překlad

Nejvyšší Pán řekl: Můj milý otče, tvá slova považuji za vhodná, neboť jsi s odkazem na Nás, své syny, vyložil různé kategorie existence.

Význam

Pán Kṛṣṇa se vydává za Vasudevova syna závislého na jeho péči a vyjadřuje vdĕčnost za povznášející učení svého otce.