Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.20

Verš

sūtī-gṛhe nanu jagāda bhavān ajo nau
sañjajña ity anu-yugaṁ nija-dharma-guptyai
nānā-tanūr gagana-vad vidadhaj jahāsi
ko veda bhūmna uru-gāya vibhūti-māyām

Synonyma

sūtī-gṛhe — v porodní místnosti; nanu — vskutku; jagāda — řekl jsi; bhavān — Ty; ajaḥ — nezrozený Pán; nau — nám; sañjajñe — rodil ses; iti — takto; anu-yugam — v jednom vĕku za druhým; nija — své vlastní; dharma — zásady náboženství; guptyai — abys chránil; nānā — různá; tanūḥ — božská tĕla; gagana-vat — jako mrak; vidadhat — přijímající; jahāsi — činíš neprojevenými; kaḥ — kdo; veda — může porozumĕt; bhūmnaḥ — všeprostupujícího Nejvyššího Pána; uru-gāya — ó Ty, jenž jsi oslavován ve velkém stylu; vibhūti — majestátních expanzí; māyām — mystickou, matoucí energii.

Překlad

Ještĕ v porodní místnosti jsi nám řekl, že Ty, nezrozený Pán, ses již nĕkolikrát narodil jako náš syn v minulých vĕcích. Objevoval ses a mizel jsi jako mrak, když jsi pro ochranu svých náboženských zásad projevoval tato transcendentální tĕla a potom je zase činil neprojevenými. Ó svrchovanĕ oslavovaný, všeprostupující Pane, kdo může porozumĕt mystické matoucí energii Tvých majestátních expanzí?

Význam

Pán Kṛṣṇa se nejprve narodil Vasudevovi a Devakī v jejich dřívĕjších životech, když byli Sutapou a Pṛśni. Pozdĕji se opĕt stali Jeho rodiči jako Kaśyapa a Aditi. Tentokrát to tedy bylo potřetí, kdy se zjevil jako jejich syn.