Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.11

Verš

bhūtānām asi bhūtādir
indriyāṇāṁ ca taijasaḥ
vaikāriko vikalpānāṁ
pradhānam anuśāyinam

Synonyma

bhūtānām — hmotných prvků; asi — jsi; bhūta-ādiḥ — jejich zdroj, falešné ego pod vlivem kvality nevĕdomosti; indriyāṇām — smyslů; ca — a; taijasaḥ — falešné ego pod vlivem kvality vášnĕ; vaikārikaḥ — falešné ego pod vlivem kvality dobra; vikalpānām — tvořivých polobohů; pradhānam — neprojevená, celková hmotná energie; anuśāyinam — která je základem.

Překlad

Jsi falešné ego ovlivnĕné kvalitou nevĕdomosti, které je zdrojem hmotných prvků; falešné ego ovlivnĕné kvalitou vášnĕ, které je zdrojem tĕlesných smyslů; falešné ego ovlivnĕné kvalitou dobra, které je zdrojem polobohů, a neprojevená, celková hmotná energie, která je základem všeho.