Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.8

Verš

uvāca sukham āsīnān
bhagavān dharma-gup-tanuḥ
sadasas tasya mahato
yata-vāco ’nuśṛṇvataḥ

Synonyma

uvāca — řekl; sukham — pohodlnĕ; āsīnān — usazeným; bhagavān — Nejvyšší Pán; dharma — náboženství; gup — prostředek ochrany; tanuḥ — jehož tĕlo; sadasaḥ — ve shromáždĕní; tasya — tom; mahataḥ — velkým duším; yata — zadržovaná; vācaḥ — jejichž řeč; anuśṛṇvataḥ — jak pozornĕ poslouchali.

Překlad

Poté, co byli mudrci pohodlnĕ usazeni, Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, jehož transcendentální tĕlo ochraňuje náboženské zásady, je uprostřed onoho velkého shromáždĕní oslovil. Všichni mlčky poslouchali s napjatou pozorností.