Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.61

Verš

śrī-vasudeva uvāca
bhrātar īśa-kṛtaḥ pāśo
nṛnāṁ yaḥ sneha-saṁjñitaḥ
taṁ dustyajam ahaṁ manye
śūrāṇām api yoginām

Synonyma

śrī-vasudevaḥ uvāca — Śrī Vasudeva řekl; bhrātaḥ — ó bratře; īśa — Nejvyšším Pánem; kṛtaḥ — vytvořená; pāśaḥ — smyčka; nṛṇām — lidí; yaḥ — která; sneha — láska; saṁjñitaḥ — nazývá se; tam — z ní; dustyajam — tĕžké se vyprostit; aham — já; manye — myslím si; śūrāṇām — pro hrdiny; api — i; yoginām — a pro yogī.

Překlad

Śrī Vasudeva řekl: Můj milý bratře, Bůh sám utáhl uzel zvaný láska, který pevnĕ svazuje lidské bytosti dohromady. Zdá se mi, že i pro velké hrdiny a mystiky je tĕžké se z tĕchto pout vyprostit.

Význam

Hrdinní vůdci lidské společnosti se snaží překonat svá nicotná citová pouta silou vůle, zatímco introspektivní yogī za stejným účelem rozvíjejí poznání. Ale Pánova matoucí energie Māyā je mnohem silnĕjší než jakákoliv podmínĕná duše. Jedinĕ přijetím útočištĕ u Kṛṣṇy, který je Pánem Māyi, se lze proti jejímu vlivu obrnit.