Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.57-58

Verš

dhṛtarāṣṭro ’nujaḥ pārthā
bhīṣmo droṇaḥ pṛthā yamau
nārado bhagavān vyāsaḥ
suhṛt-sambandhi-bāndhavāḥ
bandhūn pariṣvajya yadūn
sauhṛdāklinna-cetasaḥ
yayur viraha-kṛcchreṇa
sva-deśāṁś cāpare janāḥ

Synonyma

dhṛtarāṣṭraḥ — Dhṛtarāṣṭra; anujaḥ — (Dhṛtarāṣṭrův) mladší bratr (Vidura); pārthāḥ — synové Pṛthy (Yudhiṣṭhira, Bhīma a Arjuna); bhīṣmaḥ — Bhīṣma; droṇaḥ — Droṇa; pṛthā — Kuntī; yamau — dvojčata (Nakula a Sahadeva); nāradaḥ — Nārada; bhagavān vyāsaḥ — Osobnost Božství Vyāsadeva; suhṛt — přátelé; sambandhi — nejbližší členové rodiny; bāndhavāḥ — a další příbuzní; bandhūn — své příbuzné a přátele; pariṣvajya — poté, co objali; yadūn — Yaduovce; sauhṛda — přátelskými emocemi; āklinna — tající; cetasaḥ — jejich srdce; yayuḥ — jeli; viraha — kvůli nastávajícímu odloučení; kṛcchreṇa — s tĕžkostmi; sva — do svých; deśān — království; ca — také; apare — ostatní; janāḥ — lidé.

Překlad

Všechny Yaduovce objímali jejich přátelé, blízcí rodinní členové a další příbuzní, mezi nimi Dhṛtarāṣṭra a jeho mladší bratr Vidura, Pṛthā a její synové, Bhīṣma, Droṇa, dvojčata Nakula a Sahadeva, Nārada a Vedavyāsa, Osobnost Božství. Když se tito a ostatní hosté rozjíždĕli do svých království, srdce jim tála láskou a bolest z odloučení zpomalovala jejich pohyb.