Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.53

Verš

patnī-saṁyājāvabhṛthyaiś
caritvā te maharṣayaḥ
sasnū rāma-hrade viprā
yajamāna-puraḥ-sarāḥ

Synonyma

patnī-saṁyāja — obřad, ve kterém sponzor obĕti vkládá obĕtiny společnĕ se svou ženou; avabhṛthyaiḥ — a závĕrečné obřady zvané avabhṛthya; caritvā — poté, co vykonali; te — oni; mahāṛṣayaḥ — velcí mudrci; sasnuḥ — vykoupali se; rāma — Pána Paraśurāmy; hrade — v jezeře; viprāḥbrāhmaṇové; yajamāna — sponzoru obĕti (Vasudevovi); puraḥ-sarāḥ — když postavili dopředu.

Překlad

Po dohlédnutí na obřady patnī-saṁyāja a avabhṛthya se velcí brāhmaṇští mudrci vykoupali v jezeře Pána Paraśurāmy i se sponzorem obĕti, Vasudevou, který je vedl.