Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.52

Verš

athartvigbhyo ’dadāt kāle
yathāmnātaṁ sa dakṣiṇāḥ
sv-alaṅkṛtebhyo ’laṅkṛtya
go-bhū-kanyā mahā-dhanāḥ

Synonyma

atha — potom; ṛtvigbhyaḥ — knĕžím; adadāt — dal; kāle — v příhodnou dobu; yathā-āmnātam — jak je určeno v písmech; saḥ — on; dakṣiṇāḥ — dary jako projev díků; su-alaṅkṛtebhyaḥ — kteří byli bohatĕ ozdobení; alaṅkṛtya — poté, co je ozdobil ještĕ důkladnĕji; go — krávy; bhū — půdu; kanyāḥ — a dívky na vdávání; mahā — velmi; dhanāḥ — cenné.

Překlad

Potom, v příhodnou dobu a podle pokynů písem, Vasudeva odmĕnil knĕží tak, že je ozdobil drahými šperky, přestože byli již předtím bohatĕ ozdobení, a vĕnoval jim cenné dary v podobĕ krav, půdy a dívek na vdávání.