Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.31

Verš

sannikarṣo ’tra martyānām
anādaraṇa-kāraṇam
gāṅgaṁ hitvā yathānyāmbhas
tatratyo yāti śuddhaye

Synonyma

sannikarṣaḥ — blízkost; atra — zde (v tomto svĕtĕ); martyānām — pro smrtelníky; anādaraṇa — nevšímavosti; kāraṇam — příčina; gāṅgam — (vodu) Gangy; hitvā — poté, co opustí; yathā — jako; anya — jiné; ambhaḥ — k vodĕ; tatratyaḥ — ten, kdo žije blízko ní; yāti — jde; śuddhaye — pro očištĕní.

Překlad

Důvĕrnost plodí v tomto svĕtĕ pohrdání. Například se stává, že nĕkdo žije na břehu Gangy, a přesto putuje za očištĕním k nĕjaké jiné vodĕ.