Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.20

Verš

tasmād brahma-kulaṁ brahman
śāstra-yones tvam ātmanaḥ
sabhājayasi sad dhāma
tad brahmaṇyāgraṇīr bhavān

Synonyma

tasmāt — proto; brahmabrāhmaṇů; kulam — společenství; brahman — ó Absolutní Pravdo; śāstra — zjevená písma; yoneḥ — jejichž prostředek realizace; tvam — Ty; ātmanaḥ — Tebe samotného; sabhājayasi — projevuješ úctu; sat — dokonalé; dhāma — sídlo; tat — následnĕ; brahmaṇya — tĕch, kdo ctí brāhmaṇskou kulturu; agranīḥ — vůdce; bhavān — Ty.

Překlad

Proto, ó Nejvyšší Brahmane, projevuješ úctu členům brāhmaṇského společenství, neboť jsou dokonalými prostředníky, skrze nĕž Tĕ může človĕk poznat pomocí védských důkazů. Z tohoto důvodu jsi nejpřednĕjší uctívač brāhmaṇů.