Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.2-5

Verš

iti sambhāṣamāṇāsu
strībhiḥ strīṣu nṛbhir nṛṣu
āyayur munayas tatra
kṛṣṇa-rāma-didṛkṣayā
dvaipāyano nāradaś ca
cyavano devalo ’sitaḥ
viśvāmitraḥ śatānando
bharadvājo ’tha gautamaḥ
rāmaḥ sa-śiṣyo bhagavān
vasiṣṭho gālavo bhṛguḥ
pulastyaḥ kaśyapo ’triś ca
mārkaṇḍeyo bṛhaspatiḥ
dvitas tritaś caikataś ca
brahma-putrās tathāṅgirāḥ
agastyo yājñavalkyaś ca
vāmadevādayo ’pare

Synonyma

iti — takto; sambhāṣamāṇāsu — zatímco rozmlouvaly; strībhiḥ — se ženami; strīṣu — ženy; nṛbhiḥ — s muži; nṛṣu — muži; āyayuḥ — dorazili; munayaḥ — velcí mudrci; tatra — na to místo; kṛṣṇa-rāma — Pána Kṛṣṇu a Pána Balarāmu; didṛkṣayā — s touhou vidĕt; dvaipāyanaḥ — Dvaipāyana Vedavyāsa; nāradaḥ — Nārada; ca — a; cyavanaḥ devalaḥ asitaḥ — Cyavana, Devala a Asita; viśvāmitraḥ śatānandaḥ — Viśvāmitra a Śatānanda; bharadvājaḥ atha gautamaḥ — Bharadvāja a Gautama; rāmaḥ — Paraśurāma; sa — se; śiṣyaḥ — svými žáky; bhagavān — inkarnace Nejvyššího Pána; vasiṣṭhaḥ gālavaḥ bhṛguḥ — Vasiṣṭha, Gālava a Bhṛgu; pulastyaḥ kaśyapaḥ atriḥ ca — Pulastya, Kaśyapa a Atri; mārkaṇḍeyaḥ bṛhaspatiḥ — Mārkaṇḍeya a Bṛhaspati; dvitaḥ tritaḥ ca ekataḥ ca — Dvita, Trita a Ekata; brahma-putrāḥ — synové Pána Brahmy (Sanaka, Sanat, Sananda a Sanātana); tathā — a také; aṅgirāḥ — Aṅgirā; agastyaḥ yājñavalkyaḥ ca — Agastya a Yājñavalkya; vāmadeva-ādayaḥ — v čele s Vāmadevou; apare — další.

Překlad

Zatímco ženy takto rozmlouvaly mezi sebou a muži zase s dalšími muži, dorazilo tam mnoho velkých mudrců dychtících vidĕt Pána Kṛṣṇu a Pána Balarāmu. Mezi nimi byli Dvaipāyana, Nārada, Cyavana, Devala a Asita, Viśvāmitra, Śatānanda, Bharadvāja a Gautama, Pán Paraśurāma a jeho žáci, Vasiṣṭha, Gālava, Bhṛgu, Pulastya a Kaśyapa, Atri, Mārkaṇḍeya a Bṛhaspati, Dvita, Trita, Ekata a čtyři Kumārové a Aṅgirā, Agastya, Yājñavalkya a Vāmadeva.