Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.19

Verš

brahma te hṛdayaṁ śuklaṁ
tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ
yatropalabdhaṁ sad vyaktam
avyaktaṁ ca tataḥ param

Synonyma

brahma — Védy; te — Tvoje; hṛdayam — srdce; śuklam — čisté; tapaḥ — askezí; svādhyāya — studiem; saṁyamaiḥ — a sebeovládáním; yatra — kde; upalabdham — vnímané; sat — čistá duchovní existence; vyaktam — projevené (výsledky hmotného stvoření); avyaktam — neprojevené (subtilní příčiny stvoření); ca — a; tataḥ — vůči tomu; param — transcendentální.

Překlad

Védy jsou Tvé neposkvrnĕné srdce a skrze nĕ lze pomocí askeze, studia a sebeovládání vnímat projevené i neprojevené a také čistou existenci, která je vůči obojímu transcendentální.

Význam

Vyakta, „projevené“, znamená viditelné vĕci tohoto svĕta a avyakta znamená subtilní, skryté příčiny vesmírného stvoření. Védy ukazují k transcendentální oblasti Brahmanu, jež leží nade všemi hmotnými příčinami a následky.