Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.14

Verš

śrī-śuka uvāca
niśamyetthaṁ bhagavataḥ
kṛṣṇasyākuṇtha-medhasaḥ
vaco duranvayaṁ viprās
tūṣṇīm āsan bhramad-dhiyaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; niśamya — když slyšeli; ittham — taková; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; akuṇṭha — neomezená; medhasaḥ — jehož moudrost; vacaḥ — slova; duranvayam — tĕžko pochopitelná; viprāḥ — učení brāhmaṇové; tūṣṇīm — mlčící; āsan — byli; bhramat — roztĕkané; dhiyaḥ — jejich mysli.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když učení brāhmaṇové slyšeli od neomezenĕ moudrého Pána Kṛṣṇy tak nepochopitelná slova, mlčeli, neboť jejich mysli byly zmatené.