Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.83.8

Verš

śrī-rukmiṇy uvāca
caidyāya mārpayitum udyata-kārmukeṣu
rājasv ajeya-bhaṭa-śekharitāṅghri-reṇuḥ
ninye mṛgendra iva bhāgam ajāvi-yūthāt
tac-chrī-niketa-caraṇo ’stu mamārcanāya

Synonyma

śrī-rukmiṇī uvāca — Śrī Rukmiṇī řekla; caidyāya — Śiśupālovi; — mĕ; arpayitum — s cílem darovat; udyata — držící v pohotovosti; kārmukeṣu — své luky; rājasu — když králové; ajeya — nepřemožitelných; bhaṭa — vojáků; śekharita — spočívající na hlavách; aṅghri — z jehož nohou; reṇuḥ — prach; ninye — odvedl; mṛgendraḥ — lev; iva — jako; bhāgam — svůj podíl; aja — koz; avi — a ovcí; yūthāt — ze stáda; tat — Jeho; śrī — nejvyšší bohynĕ štĕstí; niketa — jenž je sídlem; caraṇaḥ — nohy; astu — kéž jsou; mama — mé; arcanāya — pro uctívání.

Překlad

Śrī Rukmiṇī řekla: Když všichni králové drželi své luky v pohotovosti, aby zajistili, že budu darována Śiśupālovi, odvedl mĕ ten, jenž umisťuje prach ze svých nohou na hlavy nepřemožitelných válečníků, z jejich středu tak jako lev násilím odvleče svou kořist ze středu stáda koz a ovcí. Kéž je mi vždy dovoleno uctívat tyto nohy Pána Kṛṣṇy, sídla bohynĕ Śrī.

Význam

Zábava Pána Kṛṣṇy v podobĕ únosu Rukmiṇī je podrobnĕ vylíčena v kapitolách 52 až 54 desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu.