Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.83.23

Verš

sajyaṁ kṛtvāpare vīrā
māgadhāmbaṣṭha-cedipāḥ
bhīmo duryodhanaḥ karṇo
nāvidaṁs tad-avasthitim

Synonyma

sajyam — osazený tĕtivou; kṛtvā — poté, co učinili (luk); apare — jiní; vīrāḥ — hrdinové; māgadha — král Magadhy (Jarāsandha); ambaṣṭha — král Ambaṣṭhy; cedi-pāḥ — vládce Cedi (Śiśupāla); bhīmaḥ duryodhanaḥ karṇaḥ — Bhīma, Duryodhana a Karṇa; na avidan — nedokázali najít; tad — toho (terče); avasthitim — umístĕní.

Překlad

Nĕkolik hrdinů – Jarāsandha, Śiśupāla, Bhīma, Duryodhana, Karṇa a král Ambaṣṭhy – uspĕli v nasazení tĕtivy, ale žádný z nich nedovedl najít terč.

Význam

Tito králové byli fyzicky velmi silní, ale postrádali schopnosti potřebné k nalezení terče.