Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.83.22

Verš

ādāya vyasṛjan kecit
sajyaṁ kartum anīśvarāḥ
ā-koṣṭhaṁ jyāṁ samutkṛṣya
petur eke ’munāhatāḥ

Synonyma

ādāya — poté, co zdvihli; vyasṛjan — upustili; kecit — nĕkteří z nich; sajyam — osazený tĕtivou; kartum — učinit; anīśvarāḥ — neschopní; ā-koṣṭham — až po špičku (luku); jyām — tĕtivu; samutkṛṣya — poté, co natáhli; petuḥ — spadli; eke — nĕkteří; amunā — tím (lukem); hatāḥ — udeření.

Překlad

Nĕkteří z nich luk zdvihli, ale nedokázali mu nasadit tĕtivu, a tak ho zklamanĕ upustili. Nĕkterým se podařilo natáhnout tĕtivu až ke špičce luku, ale luk se vymrštil a srazil je k zemi.