Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.83.20

Verš

śrutvaitat sarvato bhū-pā
āyayur mat-pituḥ puram
sarvāstra-śastra-tattva-jñāḥ
sopādhyāyāḥ sahasraśaḥ

Synonyma

śrutvā — když slyšeli; etat — o tom; sarvataḥ — odevšad; bhū-pāḥ — králové; āyayuḥ — přijeli; mat — mého; pituḥ — otce; puram — k mĕstu; sarva — všech; astra — co se týče zbraní vystřelovaných jako šípy; śastra — a dalších zbraní; tattva — vĕdy; jñāḥ — znalci; sa — společnĕ se; upādhyāyāḥ — svými učiteli; sahasraśaḥ — po tisících.

Překlad

Jakmile se to rozneslo, ze všech stran se k mĕstu mého otce sjely tisíce králů, kteří byli mistry ve střelbĕ šípů i v ovládání dalších zbraní, a jejich učitelé válečné vĕdy přijeli s nimi.