Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.83.13-14

Verš

śrī-satyovāca
saptokṣaṇo ’ti-bala-vīrya-su-tīkṣṇa-śṛṅgān
pitrā kṛtān kṣitipa-vīrya-parīkṣaṇāya
tān vīra-durmada-hanas tarasā nigṛhya
krīḍan babandha ha yathā śiśavo ’ja-tokān
ya itthaṁ vīrya-śulkāṁ māṁ
dāsībhiś catur-angiṇīm
pathi nirjitya rājanyān
ninye tad-dāsyam astu me

Synonyma

śrī-satyā uvāca — Śrī Satyā řekla; sapta — sedm; ukṣaṇaḥ — býků; ati — velká; bala — jejichž síla; vīrya — a vitalita; su — velmi; tīkṣṇa — ostré; śṛṅgān — jejichž rohy; pitrā — mým otcem; kṛtān — učinĕné; kṣitipa — králů; vīrya — chrabrosti; parīkṣaṇāya — kvůli vyzkoušení; tān — je (býky); vīra — hrdinů; durmada — pýchu; hanaḥ — kteří zničili; tarasā — rychle; nigṛhya — poté, co si podrobil; krīḍan — hrající si; babandha ha — svázal; yathā — jako; śiśavaḥ — dĕti; aja — kozí; tokān — mláďata; yaḥ — kdo; ittham — takto; vīrya — hrdinství; śulkām — jejíž cena; mām — mĕ; dāsībhiḥ — se služebnými; catuḥ-aṅgiṇīm — ochraňovanou vojskem složeným ze čtyř divizí (kočárů, koní, slonů a pĕšáků); pathi — po cestĕ; nirjitya — porážející; rājanyān — krále; ninye — odvezl si mĕ; tat — Jemu; dāsyam — služebnictví; astu — kéž je; me — mé.

Překlad

Śrī Satyā řekla: Můj otec nechal sedm nesmírnĕ silných býků plných života a s vražednĕ ostrými rohy zkoušet chrabrost králů, kteří se ucházeli o mou ruku. Ačkoliv tito býci zničili pýchu mnoha hrdinů, Pán Kṛṣṇa si je bez námahy podrobil a svázal je stejnĕ jako hrající si dĕti svazují kůzlata. Tak si mĕ získal svou udatností. Potom si mĕ odvezl i s mými služebnými a celou armádou tvořenou čtyřmi divizemi a cestou porazil všechny krále, kteří se Mu postavili. Kéž je mi dána výsada služby tomuto Pánovi.