Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.82.9

Verš

tatra snātvā mahā-bhāgā
upoṣya su-samāhitāḥ
brāhmaṇebhyo dadur dhenūr
vāsaḥ-srag-rukma-mālinīḥ

Synonyma

tatra — tam; snātvā — poté, co se vykoupali; mahā-bhāgāḥ — velmi zbožní (Yaduovci); upoṣya — postili se; su-samāhitāḥ — s bedlivou pozorností; brāhmaṇebhyaḥbrāhmaṇům; daduḥ — dali; dhenūḥ — krávy; vāsaḥ — s přehozy; srak — kvĕtinovými girlandami; rukma — zlatými; mālinīḥ — a náhrdelníky.

Překlad

U Samanta-pañcaky se zbožní Yaduovci vykoupali a pak pozornĕ drželi půst. Poté obdarovali brāhmaṇy kravami ozdobenými přehozy, kvĕtinovými girlandami a zlatými náhrdelníky.