Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.82.31

Verš

śrī-śuka uvāca
nandas tatra yadūn prāptān
jñātvā kṛṣṇa-purogamān
tatrāgamad vṛto gopair
anaḥ-sthārthair didṛkṣayā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; nandaḥ — Nanda Mahārāja; tatra — tam; yadūn — Yaduovce; prāptān — kteří přijeli; jñātvā — když zjistil; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; puraḥ-gamān — mající v čele; tatra — tam; agamat — vydal se; vṛtaḥ — doprovázený; gopaiḥ — pastevci; anaḥ — na vozech; stha — uložené; arthaiḥ — jejichž vlastnictví; didṛkṣayā — chtĕjící vidĕt.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když se Nanda Mahārāja dozvĕdĕl, že přijeli Yaduovci v čele s Kṛṣṇou, okamžitĕ se vydal za nimi. Doprovázeli ho pastevci s vozy naloženými různými osobními vĕcmi.

Význam

Pastevci z Vraji plánovali, že se na Kurukṣetře zdrží nĕkolik dní, a tak přijeli s odpovídajícím vybavením, zvláštĕ s mléčnými výrobky a dalšími pokrmy pro potĕšení Kṛṣṇy a Balarāmy.