Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.82.28

Verš

aho bhoja-pate yūyaṁ
janma-bhājo nṛṇām iha
yat paśyathāsakṛt kṛṣṇaṁ
durdarśam api yoginām

Synonyma

aho — ó; bhoja-pate — ó vládce Bhojů, Ugraseno; yūyam — ty; janma-bhājaḥ — jenž jsi přijal hodnotné zrození; nṛṇām — mezi lidmi; iha — v tomto svĕtĕ; yat — protože; paśyatha — vidíš; asakṛt — opakovanĕ; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; durdarśam — vzácnĕ vidĕného; api — dokonce i; yoginām — velkými mystiky.

Překlad

(Králové řekli:) Ó králi Bhojů, jen ty jsi mezi lidmi získal skutečnĕ vznešené zrození, neboť neustále hledíš na Pána Kṛṣṇu, jehož zřídka vídají i velcí yogī.