Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.82.22

Verš

śrī-śuka uvāca
vasudevograsenādyair
yadubhis te ’rcitā nṛpāḥ
āsann acyuta-sandarśa-
paramānanda-nirvṛtāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; vasudeva-ugrasena-ādyaiḥ — v čele s Vasudevou a Ugrasenou; yadubhiḥ — Yaduovci; te — oni; arcitāḥ — uctĕní; nṛpāḥ — králové; āsan — stali se; acyuta — Pána Kṛṣṇy; sandarśa — díky spatření; parama — svrchované; ānanda — v extázi; nirvṛtāḥ — uklidnĕní.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Vasudeva, Ugrasena a ostatní Yaduovci uctili různé krále, kterým pohled na Pána Acyutu způsobil svrchovanou blaženost a spokojenost.