Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.82.18

Verš

kunty uvāca
ārya bhrātar ahaṁ manye
ātmānam akṛtāśiṣam
yad vā āpatsu mad-vārtāṁ
nānusmaratha sattamāḥ

Synonyma

kuntī uvāca — královna Kuntī pravila; ārya — ó ctihodný; bhrātaḥ — ó bratře; aham — já; manye — považuji; ātmānam — sebe; akṛta — za neschopnou splnit; āśiṣam — své touhy; yat — jelikož; vai — vskutku; āpatsu — v dobách nebezpečí; mat — mnĕ; vārtām — co se dĕlo; na anusmaratha — vy všichni jste nevzpomnĕli; sat-tamāḥ — nanejvýš zbožní.

Překlad

Královna Kuntī pravila: Můj milý, ctihodný bratře, připadám si, že mé touhy ztroskotaly, neboť i když jste nanejvýš zbožní, všichni jste na mĕ v mém neštĕstí zapomnĕli.

Význam

Zde královna Kuntī oslovuje svého bratra Vasudevu.