Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.82.16

Verš

tato ’bhivādya te vṛddhān
yaviṣṭhair abhivāditāḥ
sv-āgataṁ kuśalaṁ pṛṣṭvā
cakruḥ kṛṣṇa-kathā mithaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; abhivādya — když se poklonili; te — oni; vṛddhān — starším; yaviṣṭhaiḥ — jejich mladšími příbuznými; abhivāditāḥ — kterým byly skládány poklony; su-āgatam — na pohodlnou cestu; kuśalam — a blaho; pṛṣṭvā — poté, co se otázali; cakruḥ — zavedli; kṛṣṇa — na Kṛṣṇu; kathāḥ — rozhovor; mithaḥ — mezi sebou.

Překlad

Všichni se pak poklonili svým starším a zároveň přijali projevy úcty od mladších příbuzných. Poté, co se jedni druhých poptali, jaká byla cesta a jak se jim daří, začali rozmlouvat o Kṛṣṇovi.

Význam

Takto spolu jednají vaiṣṇavové. Ani rodinná pouta, která jsou pro obyčejné podmínĕné duše matoucí, netvoří pro ty, kdo mají v rodinĕ samé čisté oddané Pána, žádnou překážku. Impersonalisté nedovedou tyto důvĕrné vztahy pochopit, protože jejich filosofie zavrhuje jako klamné jakékoliv osobní, emocionální projevy. Když následovníci impersonalismu předstírají, že chápou láskyplné vztahy Kṛṣṇy a Jeho oddaných, jen vytvářejí zmatek jak sami sobĕ, tak všem, kdo jim naslouchají.