Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.82.15

Verš

striyaś ca saṁvīkṣya mitho ’ti-sauhṛda-
smitāmalāpāṅga-dṛśo ’bhirebhire
stanaiḥ stanān kuṅkuma-paṅka-rūṣitān
nihatya dorbhiḥ praṇayāśru-locanāḥ

Synonyma

striyaḥ — ženy; ca — a; saṁvīkṣya — když vidĕly; mithaḥ — jedna druhou; ati — silnou; sauhṛda — s přátelskou náklonností; smita — usmĕvavé; amala — čisté; apāṅga — vysílající pohledy; dṛśaḥ — jejichž oči; abhirebhire — objímaly se; stanaiḥ — s prsy; stanān — prsa; kuṅkuma — šafránu; paṅka — pastou; rūṣitān — potřená; nihatya — tisknoucí; dorbhiḥ — pažemi; praṇaya — lásky; aśru — slzy; locanāḥ — v jejichž očích.

Překlad

Ženy na sebe hledĕly s čistými úsmĕvy, jež vyjadřovaly přátelství prodchnuté láskou. A když se objímaly, tiskly se k sobĕ prsy potřenými šafránovou pastou a oči mĕly plné slz náklonnosti.