Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.82.12-13

Verš

tatrāgatāṁs te dadṛśuḥ
suhṛt-sambandhino nṛpān
matsyośīnara-kauśalya-
vidarbha-kuru-sṛñjayān
kāmboja-kaikayān madrān
kuntīn ānarta-keralān
anyāṁś caivātma-pakṣīyān
parāṁś ca śataśo nṛpa
nandādīn suhṛdo gopān
gopīś cotkaṇṭhitāś ciram

Synonyma

tatra — tam; āgatān — kteří dospĕli; te — oni (Yaduovci); dadṛśuḥ — vidĕli; suhṛt — přátele; sambandhinaḥ — a příbuzné; nṛpān — krále; matsya-uśīnara-kauśalya-vidarbha-kuru-sṛñjayān — Matsyi, Uśīnary, Kauśalyi, Vidarbhy, Kuruovce a Sṛñjaye; kāmboja-kaikayān — Kāmboje a Kaikaye; madrān — Madry; kuntīn — Kuntī; ānarta-keralān — Ānarty a Keraly; anyān — jiné; ca eva — také; ātma-pakṣīyān — z vlastního tábora; parān — protivníky; ca — a; śataśaḥ — po stovkách; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); nanda-ādīn — v čele s Nandou Mahārājem; suhṛdaḥ — své drahé přátele; gopān — pastevce; gopīḥ — ženy pastevců; ca — a; utkaṇṭhitāḥ — soužené úzkostí; ciram — po dlouhou dobu.

Překlad

Yaduovci vidĕli, že mnozí z králů, kteří tam dorazili, byli jejich staří přátelé a příbuzní – Matsyové, Uśīnarové, Kauśalyové, Vidarbhové, Kuruovci, Sṛñjayové, Kāmbojové, Kaikayové, Madrové, Kuntīové a králové Ānarty a Keraly. Vidĕli také mnoho stovek jiných králů, jak spojenců, tak protivníků. Navíc, můj milý králi Parīkṣite, spatřili své drahé přátele – Nandu Mahārāje, pastevce a jejich ženy, kteří již dlouho trpĕli úzkostí.