Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.81.9

Verš

nanv etad upanītaṁ me
parama-prīṇanaṁ sakhe
tarpayanty aṅga māṁ viśvam
ete pṛthuka-taṇḍulāḥ

Synonyma

nanu — zda; etat — toto; upanītam — přinesené; me — pro Mĕ; parama — nejvyšší; prīṇanam — skýtající uspokojení; sakhe — ó příteli; tarpayanti — uspokojí; aṅga — Můj drahý; mām — Mĕ; viśvam — (jenž jsem) celý vesmír; ete — tyto; pṛṭhuka-taṇḍulāḥ — rýžové vločky.

Překlad

„To jsi přinesl pro Mĕ, Můj příteli? To Mĕ nesmírnĕ tĕší. A nejen Mĕ – tĕchto pár rýžových vloček uspokojí celý vesmír.“

Význam

Śrīla Prabhupāda píše v knize Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství: „Z tohoto prohlášení je zřejmé, že Kṛṣṇa jakožto původní zdroj všeho je kořenem celého stvoření. Stejnĕ jako se zaléváním kořene okamžitĕ dodá vláha každé části stromu, obĕť Kṛṣṇovi nebo jakoukoliv činnost vykonanou pro Kṛṣṇu je třeba považovat za nejvyšší dobročinnou práci pro všechny, protože prospĕch z takové obĕti se roznáší po celém stvoření. Láska ke Kṛṣṇovi se předává všem živým bytostem.“