Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.81.35

Verš

kiñcit karoty urv api yat sva-dattaṁ
suhṛt-kṛtaṁ phalgv api bhūri-kārī
mayopaṇītaṁ pṛthukaika-muṣṭiṁ
pratyagrahīt prīti-yuto mahātmā

Synonyma

kiñcit — nepatrným; karoti — činí; uru — velké; api — dokonce; yat — co; sva — Jím samotným; dattam — dané; suhṛt — přítelem; kṛtam — vykonané; phalgu — skrovné; api — i; bhūri — velkým; kārī — činící; mayā — mnou; upanītam — přinesených; pṛthuka — rýžových vloček; eka — jednu; muṣṭim — hrst; pratyagrahīt — přijal; prīti-yutaḥ — s potĕšením; mahā-ātmā — Nejvyšší Duše.

Překlad

Pán, Nejvyšší Duše, považuje i sebevĕtší požehnání, která dává, za nepatrná, a naproti tomu zveličuje i malou službu, kterou Mu poskytne Jeho oddaný. Přijal tedy s potĕšením jedinou hrst rýžových vloček, které jsem Mu přinesl.