Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.81.17

Verš

nivāsitaḥ priyā-juṣṭe
paryaṅke bhrātaro yathā
mahiṣyā vījitaḥ śrānto
bāla-vyajana-hastayā

Synonyma

nivāsitaḥ — usazený; priyā — Jeho milou; juṣṭe — používanou; paryaṅke — na lůžko; bhrātaraḥ — bratři; yathā — jako; mahiṣyā — Jeho královnou; vījitaḥ — ovívaný; śrāntaḥ — unavený; bāla — ze žíní (z jačího ohonu); vyajana — vĕjíř; hastayā — jež mĕla v ruce.

Překlad

Když mĕ posadil na lůžko své milované choti, choval se ke mnĕ, jako kdybych byl jedním z Jeho bratrů. A jelikož jsem byl unavený, Jeho královna mĕ osobnĕ ovívala cāmarou z jačího ohonu.