Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.80.45

Verš

yasya cchando-mayaṁ brahma
deha āvapanaṁ vibho
śreyasāṁ tasya guruṣu
vāso ’tyanta-viḍambanam

Synonyma

yasya — jehož; chandaḥ — Védami; mayam — tvořeném; brahma — Absolutní Pravda; dehe — v tĕle; āvapanam — oseté pole; vibho — ó všemocný Pane; śreyasām — příznivých cílů; tasya — Jeho; guruṣu — s duchovními učiteli; vāsaḥ — pobyt; atyanta — nesmírný; viḍambanam — klam.

Překlad

Ó všemocný Pane, Tvé tĕlo tvoří Absolutní Pravda v podobĕ Véd a je tedy zdrojem všeho příznivého, čeho se dá v životĕ dosáhnout. To, že jsi žil ve škole duchovního učitele, je jen jedna z Tvých zábav, v níž hraješ úlohu lidské bytosti.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmdesáté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Brāhmaṇa Sudāmā navštĕvuje Pána Kṛṣṇu ve Dvārace“.