Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.80.43

Verš

itthaṁ-vidhāny anekāni
vasatāṁ guru-veśmani
guror anugraheṇaiva
pumān pūrṇaḥ praśāntaye

Synonyma

ittham-vidhāni — takto; anekāni — mnoho zážitků; vasatām — nás, kteří jsme žili; guru — našeho duchovního učitele; veśmani — v domĕ; guroḥ — duchovního učitele; anugraheṇa — milostí; eva — jen; pumān — človĕk; pūrṇaḥ — naplnĕný; praśāntaye — pro dosažení naprostého klidu.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa pokračoval:) Když jsme žili v domĕ našeho duchovního učitele, mĕli jsme mnoho takových zážitků. Pouze milostí duchovního mistra může človĕk naplnit smysl života a dosáhnout vĕčného klidu.