Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.80.41

Verš

etad eva hi sac-chiṣyaiḥ
kartavyaṁ guru-niṣkṛtam
yad vai viśuddha-bhāvena
sarvārthātmārpaṇaṁ gurau

Synonyma

etat — toto; eva — jen; hi — jistĕ; sat — pravými; śiṣyaiḥ — žáky; kartavyam — co má být učinĕno; guru — duchovnímu učiteli; niṣkṛtam — splacení dluhu; yat — jež; vai — zajisté; viśuddha — naprosto čistým; bhāvena — s postojem; sarva — všeho; artha — jmĕní; ātmā — a vlastního tĕla; arpaṇam — obĕtování; gurau — duchovnímu učiteli.

Překlad

To je zajisté povinnost všech pravých žáků – splatit dluh svému duchovnímu učiteli tím, že mu s čistým srdcem vĕnují své jmĕní a dokonce i své životy.

Význam

Pomocí tĕla človĕk realizuje své zámĕry. Tĕlo je také základem hmotného pojetí „já“, zatímco majetek je základem pojetí „moje“. Ten, kdo tedy obĕtuje všechno duchovnímu učiteli, si uvĕdomí, že jeho pravou totožností je být vĕčným služebníkem Pána. Duchovní učitel své žáky nevykořisťuje, ale plnĕ je zamĕstnává rozvíjením vĕdomí Kṛṣṇy pro jejich vĕčný prospĕch.