Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.80.34

Verš

nāham ijyā-prajātibhyāṁ
tapasopaśamena vā
tuṣyeyaṁ sarva-bhūtātmā
guru-śuśrūṣayā yathā

Synonyma

na — ne; aham — Já; ijyā — obřadným uctíváním; prajātibhyām — vyšším zrozením skrze brāhmaṇské zasvĕcení; tapasā — askezí; upaśamena — sebeovládáním; — nebo; tuṣyeyam — mohu být uspokojen; sarva — všech; bhūta — bytostí; ātmā — Duše; guru — svému duchovnímu učiteli; śuśrūṣayā — vĕrnou službou; yathā — jako.

Překlad

Já, Duše všech bytostí, nejsem tolik uspokojen obřadným uctíváním, brāhmaṇským zasvĕcením, askezí či sebeovládáním, jako vĕrnou službou duchovnímu učiteli.

Význam

Slovo prajāti zde vyjadřuje buď plození dobrých dĕtí, nebo druhé zrození nabyté prostřednictvím obřadného zasvĕcení do védské kultury. I když je obojí chvályhodné, Pán Kṛṣṇa zde prohlašuje, že vĕrná služba pravému duchovnímu učiteli je na ještĕ vyšší úrovni.