Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.80.30

Verš

kecit kurvanti karmāṇi
kāmair ahata-cetasaḥ
tyajantaḥ prakṛtīr daivīr
yathāhaṁ loka-saṅgraham

Synonyma

kecit — nĕkteří lidé; kurvanti — konají; karmāṇi — svĕtské povinnosti; kāmaiḥ — touhami; ahata — nerozrušené; cetasaḥ — jejichž mysli; tyayantaḥ — kteří se vzdali; prakṛtīḥ — sklonů; daivīḥ — stvořených hmotnou energií Nejvyššího Pána; yathā — jako; aham — Já; loka-saṅgraham — pro poučení obyčejných lidí.

Překlad

Nĕkteří lidé se zřekli všech hmotných sklonů, které vytváří Pánova klamná energie, a konají svĕtské povinnosti, aniž by jejich mysl rozrušovaly hmotné touhy. Jednají tak jako Já, pro poučení veřejnosti.