Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.80.25-26

Verš

kim anena kṛtaṁ puṇyam
avadhūtena bhikṣuṇā
śriyā hīnena loke ’smin
garhitenādhamena ca
yo ’sau tri-loka-guruṇā
śrī-nivāsena sambhṛtaḥ
paryaṅka-sthāṁ śriyaṁ hitvā
pariṣvakto ’gra-jo yathā

Synonyma

kim — jaká; anena — jím; kṛtam — byla vykonána; puṇyam — zbožná činnost; avadhūtena — nemytým; bhikṣuṇā — žebravým mnichem; śriyā — o blahobyt; hīnena — jenž je připraven; loke — ve svĕtĕ; asmin — tomto; garhitena — odsouzeným; adhamena — nízkým; ca — a; yaḥ — kdo; asau — sám; tri — tří; loka — planetárních systémů ve vesmíru; guruṇā — duchovním učitelem; śrī — Lakṣmī, nejvyšší bohynĕ štĕstí; nivāsena — sídlem; sambhṛtaḥ — uctivĕ obsluhovaný; paryaṅka — na jejím lůžku; sthām — sedící; śrīyam — bohyni štĕstí; hitvā — ponechávající stranou; pariṣvaktaḥ — objal; agra-jaḥ — staršího bratra; yathā — jako.

Překlad

(Obyvatelé paláce říkali:) Jaké zbožné činy tento ošumĕlý, zchudlý brāhmaṇa vykonal? Lidem připadá nízký a odsouzeníhodný, a přesto mu duchovní učitel tří svĕtů, sídlo bohynĕ Śrī, s úctou slouží. Pán nechal bohyni štĕstí sedĕt na jejím lůžku a objal tohoto brāhmaṇu, jako kdyby to byl Jeho starší bratr.