Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.80.23

Verš

ku-cailaṁ malinaṁ kṣāmaṁ
dvijaṁ dhamani-santatam
devī paryacarat sākṣāc
cāmara-vyajanena vai

Synonyma

ku — nuzný; cailam — jehož odĕv; malinam — špinavý; kṣāmam — vyzáblému; dvijambrāhmaṇovi; dhamani-santatam — s vystouplými žilami; devī — bohynĕ štĕstí; paryacarat — sloužila; sākṣāt — osobnĕ; cāmara — vĕjířem z jačího ohonu; vyajanena — ovíváním; vai — vskutku.

Překlad

Ovíváním cāmarou osobnĕ sloužila bohynĕ štĕstí tomu chudému brāhmaṇovi, který mĕl na sobĕ roztrhané a špinavé šaty a který byl tak hubený, že mu byly po celém tĕle vidĕt žíly.