Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.80.20-22

Verš

athopaveśya paryaṅke
svayam sakhyuḥ samarhaṇam
upahṛtyāvanijyāsya
pādau pādāvanejanīḥ
agrahīc chirasā rājan
bhagavāḻ loka-pāvanaḥ
vyalimpad divya-gandhena
candanāguru-kuṅkamaiḥ
dhūpaiḥ surabhibhir mitraṁ
pradīpāvalibhir mudā
arcitvāvedya tāmbūlaṁ
gāṁ ca svāgatam abravīt

Synonyma

atha — pak; upaveśya — poté, co ho usadil; paryaṅke — na lůžko; svayam — sám; sakhyuḥ — pro přítele; samarhaṇam — předmĕty používané k uctívání; upahṛtya — poté, co přinesl; avanijya — když omyl; asya — jeho; pādau — nohy; pāda-avanejanīḥ — vodu, jež omyla jeho nohy; agrahīt — vzal; śirasā — na svou hlavu; rājan — ó králi (Parīkṣite); bhagavān — Nejvyšší Pán; loka — všechny svĕty; pāvanaḥ — ten, který očišťuje; vyalimpat — potřel ho; divya — božská; gandhena — jejíž vůnĕ; candana — santálovou pastou; aguru — dření z aloe; kuṅkumaiḥ — a rumĕlkou; dhūpaiḥ — vonnými tyčinkami; surabhibhiḥ — aromatickými; mitram — svého přítele; pradīpa — lampiček; avalibhiḥ — řadami; mudā — radostnĕ; arcitvā — poté, co uctil; āvedya — poté, co vĕnoval pro občerstvení; tāmbūlam — smĕs arekových oříšků a betelových listů; gām — krávu; ca — a; su-āgatam — vítej; abravīt — pravil.

Překlad

Pán Kṛṣṇa usadil svého přítele Sudāmu na lože a pak mu Pán, který očišťuje celý svĕt, osobnĕ obĕtoval různé předmĕty na projev úcty a omyl mu nohy, ó králi. Potom si použitou vodou pokropil vlastní hlavu, potřel ho božsky vonící santálovou pastou, dření aguru a kuṅkumovým práškem a sťastnĕ ho uctíval aromatickými vonnými tyčinkami a řadami lampiček. Poté, co mu nakonec nabídl smĕs arekových oříšků a betelových listů a vĕnoval mu krávu, ho příjemnými slovy uvítal.