Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.80.18

Verš

taṁ vilokyācyuto dūrāt
priyā-paryaṅkam āsthitaḥ
sahasotthāya cābhyetya
dorbhyāṁ paryagrahīn mudā

Synonyma

tam — jeho; vilokya — když uvidĕl; acyutaḥ — Pán Kṛṣṇa; dūrāt — zpovzdálí; priyā — své milované choti; paryaṅkam — na lůžku; āsthitaḥ — sedící; sahasā — okamžitĕ; utthāya — poté, co vstal; ca — a; abhyetya — přišel naproti; dorbhyām — svými pažemi; paryagrahīt — obejmul; mudā — s radostí.

Překlad

Pán Acyuta tehdy sedĕl na lůžku své choti. Když zpovzdálí zahlédl brāhmaṇu, ihned vstal, vyšel mu naproti a s velkou radostí ho obejmul.