Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.79.7

Verš

saṁstutya munayo rāmaṁ
prayujyāvitathāśiṣaḥ
abhyaṣiñcan mahā-bhāgā
vṛtra-ghnaṁ vibudhā yathā

Synonyma

saṁstutya — poté, co upřímnĕ oslavili; munayaḥ — mudrci; rāmam — Pána Balarāmu; prayujya — poté, co Mu udĕlili; avitatha — jež nikdy nevyznívají naprázdno; āśiṣaḥ — požehnání; abhyaṣiñcan — obřadnĕ vykoupali; mahā-bhāgāḥ — vznešené osobnosti; vṛtra — Vṛtrāsury; ghnam — hubitele (Pána Indru); vibudhāḥ — polobozi; yathā — jako.

Překlad

Vznešení mudrci uctili Pána Rāmu upřímnými modlitbami a udĕlili Mu požehnání, jež nikdy nevyznívají naprázdno. Poté vykonali Jeho obřadnou koupel, tak jako polobozi kdysi obřadnĕ vykoupali Indru, když zabil Vṛtru.