Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.79.5

Verš

tam ākṛṣya halāgreṇa
balvalaṁ gagane-caram
mūṣalenāhanat kruddho
mūrdhni brahma-druhaṁ balaḥ

Synonyma

tam — jeho; ākṛṣya — přitáhl k sobĕ; hala — svého pluhu; agreṇa — předním koncem; balvalam — Balvalu; gagane — po nebi; caram — který se pohyboval; mūṣalena — svým kyjem; ahanat — udeřil; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; mūrdhni — do hlavy; brahmabrāhmaṇů; druham — sužovatele; balaḥ — Pán Balarāma.

Překlad

Pán Balarāma chytil démona Balvalu letícího po nebi špicí svého pluhu a svým kyjem rozhnĕvanĕ udeřil toho sužovatele brāhmaṇů do hlavy.