Skip to main content

Sloka 33

Text 33

Verš

Text

īdṛg-vidhāny asaṅkhyāni
balasya bala-śālinaḥ
anantasyāprameyasya
māyā-martyasya santi hi
īdṛg-vidhāny asaṅkhyāni
balasya bala-śālinaḥ
anantasyāprameyasya
māyā-martyasya santi hi

Synonyma

Synonyms

īdṛk-vidhāni — tohoto druhu; asaṅkhyāni — nesčetné; balasya — Pána Balarāmy; bala-śālinaḥ — mocného; anantasya — neomezeného; aprameyasya — nezmĕrného; māyā — působením své matoucí energie; martyasya — jenž vypadá jako smrtelník; santi — jsou; hi — jistĕ.

īdṛk-vidhāni — of this sort; asaṅkhyāni — uncountable; balasya — of Lord Balarāma; bala-śālinaḥ — mighty; anantasya — unlimited; aprameyasya — immeasurable; māyā — by His illusory energy; martyasya — who appears as if a mortal; santi — there are; hi — indeed.

Překlad

Translation

Nesčetné další takové zábavy konal mocný Balarāma, neomezený a nezmĕrný Nejvyšší Pán, jehož mystická energie Yogamāyā způsobuje, že vypadá jako lidská bytost.

Countless other such pastimes were performed by mighty Balarāma, the unlimited and immeasurable Supreme Lord, whose mystic Yoga-māyā power makes Him appear to be a human being.