Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.79.32

Verš

sva-patyāvabhṛtha-snāto
jñāti-bandhu-suhṛd-vṛtaḥ
reje sva-jyotsnayevenduḥ
su-vāsāḥ suṣṭhv alaṅkṛtaḥ

Synonyma

sva — společnĕ se svou; patyā — manželkou; avabhṛtha — s obřadem avabhṛtha, který ukončuje zasvĕcení do obĕti; snātaḥ — poté, co se vykoupal; jñāti — nejbližšími členy rodiny; bandhu — dalšími příbuznými; suhṛt — a přáteli; vṛtaḥ — obklopený; reje — vypadal nádhernĕ; sva-jyotsnayā — se svými paprsky; iva — jako; induḥ — mĕsíc; su — pĕknĕ; vāsāḥ — oblečený; suṣṭhu — pĕknĕ; alaṅkṛtaḥ — ozdobený.

Překlad

Poté, co se svou manželkou provedl koupel avabhṛtha, vypadal krásnĕ oblečený a ozdobený Pán Balarāma v kruhu svých blízkých a ostatních příbuzných a přátel stejnĕ nádhernĕ jako mĕsíc obklopený svými zářivými paprsky.

Význam

Śrīla Prabhupāda nádhernĕ popisuje tuto scénu: „Pán Balarāma pak přistoupil ke koupeli avabhṛtha, jež se provádí po ukončení obĕtních obřadů. Po vykoupání se oblékl do nových hedvábných šatů a ozdobil nádhernými šperky. V kruhu svých příbuzných a přátel vypadal jako zářivý úplnĕk mezi svítícími tĕlesy na obloze.“